Liên kết
Tổng số truy cập

Dịch vụ Khí tượng (MET)

Dịch vụ Khí tượng hàng không

Dịch vụ khí tượng hàng không là thiết lập nên các sản phẩm (như bản tin, bản đồ, giản đồ, hình ảnh) về thời tiết liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng và cung cấp dịch vụ khí tượng cho các đối tượng sử dụng theo quy định nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành bay đảm bảo sự an toàn, điều hoà và hiệu quả cho hoạt động Hàng không dân dụng quốc tế và quốc nội tại mỗi quốc gia; Đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực kiểm soát và khai thác bầu trời trên các vùng thông báo bay (FIRs)

1. Khái niệm dịch vụ khí tượng hàng không

Dịch vụ khí tượng hàng không là thiết lập nên các sản phẩm (như bản tin, bản đồ, giản đồ, hình ảnh) về thời tiết liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng và cung cấp dịch vụ khí tượng cho các đối tượng sử dụng theo quy định nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành bay đảm bảo sự an toàn, điều hoà và hiệu quả cho hoạt động Hàng không dân dụng quốc tế và quốc nội tại mỗi quốc gia; Đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực kiểm soát và khai thác bầu trời trên các vùng thông báo bay (FIRs); Phục vụ hoạt động khai thác hàng không đảm bảo an toàn, tiết kiệm cho hoạt động vận tải hàng không, nâng cao hiệu quả khai thác cảng hàng không, sân bay; Phục vụ công tác khẩn nguy và tìm kiếm cứu nạn hàng không; Phục vụ cho công tác nghiên cứu đầu tư xây dựng cảng hàng không mới, mở đường bay mới,vv.

2. Tổ chức hệ thống dịch vụ khí tượng hàng không Việt Nam

Các quy tắc áp dụng trong công tác khí tượng hàng không của Việt Nam được thực hiện theo “Thông tư số 19 /2009/TT-BGTVT ngày 8 tháng 9 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về khí tượng hàng không dân dụng” và phù hợp với các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành của tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và tổ chức Khí tượng thế giới (WMO).

Tổ chức Hệ thống cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không Việt Nam được giới thiệu khái quát theo sơ đồ 1 dưới đây:

 

Khái quát chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách công tác khí tượng hàng không Việt Nam được quy định như sau:

  • Cục Hàng không Việt Nam (CAAV) thay mặt Bộ Giao thông vận tải với vai trò là nhà chức trách khí tượng hàng không quốc gia, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác khí tượng hàng không. Phòng Quản lý hoạt động bay là cơ quan tham mưu, giúp việc cho CAAV thực hiện chức năng trên.
  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thiết lập 03 Cơ sở cung cấp dịch vụ (CSCCDV) khí tượng (tại 03 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất) thực hiện trách nhiệm cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không cho khu vực trách nhiệm được giao và 21 trạm khí tượng tại 21 Cảng hàng không sân bay (quốc tế và nội địa) thực hiện trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ số liệu quan trắc khí tượng thực trạng, bản tin thời tiết METAR cho đài kiểm soát tại sân bay (TWR) và công tác khí tượng trong mối liên kết nghiệp vụ với các CSCCDV khí tượng hàng không khu vực của mình.
  • Tổng công Quản lý bay Việt Nam thiết lập 01 CSCCDV cảnh báo thời tiết Gia Lâm thực hiện nhiệm vụ theo dõi và cung cấp dịch vụ cảnh báo thời tiết cho các vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý điều hành (gồm: FIR Hà Nội và FIR Hồ Chí Minh).

 3. Dịch vụ khí tượng hàng không cung cấp các sản phẩm

3.1. Thiết lập cung cấp các bản đồ, giản đồ, hình ảnh về thời tiết:


Synoptic Surface Chart - Là bản đồ phân tích hệ thống thời tiết của một khu vực do các CSCCDV khí tượng hàng không thiết lập từ nguồn số liệu của hệ thống các trạm đo đạc khí tượng trên toàn cầu (GTS). Hình 2 dưới đây minh họa bản đồ Synoptic Surface Chart:

SIGWx Chart (Significal Weather Chart): Bản đồ dự báo về điều kiện thời tiết nguy hiểm trên đường bay, do các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không thiết lập dựa trên số liệu BUFR (Binary Universal Format for Representation of MET data) thu nhận từ các trung tâm dự báo thời tiết toàn cầu (WAFC). Hình 3 dưới đây minh họa bản đồ Significal Weather Chart:

Wind-Temp Chart (Upper wind – Temperature chart): Bản đồ dự báo về điều kiện gió và nhiệt độ trên các mực bay chuẩn, do các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không thiết lập dựa trên số liệu GRIB (GRIdded Binary) thu nhận từ các trung tâm dự báo thời tiết toàn cầu (WAFC). Hình 4 dưới đây minh họa bản đồ Upper wind – Temperature chart:

Diagnostic Products: Các loại bản đồ, giản đồ, mặt cắt… do các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không thiết lập, từ nguồn số liệu quan trắc thám không, dự báo GRIB, dùng để phân tích lập bản tin dự báo. Hình 5 dưới đây minh họa loại giản đồ mặt cắt gió trên cao tại các mực bay tương ứng với các mực khí áp tiêu chuẩn theo tuyến từ Hà Nội – Đà Nẵng - Tân Sơn Nhất:

Radar Image: Hình ảnh về mây (vùng thời tiết xấu liên kết) được trạm radar thời tiết thám sát trong một khu vực. Hình 6 dưới đây là ví dụ minh họa hình ảnh về mây thu nhận được từ Radar thời tiết Nội Bài:

 

Satellite Image: Hình ảnh về mây (vùng thời tiết xấu liên kết) được chụp từ vệ tinh địa tĩnh (MTSAT, GOES…). Hình 7 dưới đây là ví dụ minh họa hình ảnh về mây (vùng thời tiết xấu liên kết) thu nhận được từ vệ tinh địa tĩnh MTSAT:

 

3.2. Thiết lập, tập hợp và cung cấp các loại bản tin quan trắc khí tượng, dự báo, cảnh báo thời tiết hàng không tiêu chuẩn:


METAR (Met Airport Report) – Báo cáo thực trạng thời tiết thường kỳ tại sân bay, được thiết lập định kỳ tại mỗi sân bay với tần suất 30 phút/lần. Số liệu quan trắc khí tượng tại sân bay được mã hóa theo mẫu mã luật điện văn METAR do WMO và ICAO quy định. Yêu cầu các đối tượng sử dụng dịch vụ khí tượng hàng không phải đáp ứng đủ năng lực để khai thác và giải mã sử dụng hiệu quả các bản tin METAR.  

TREND (Trend forecast): Bản tin dự báo xu thế thời tiết phục vụ cho tàu bay hạ cánh, TREND được thiết lập tại thời điểm thiết lập bản tin METAR, TREND có hiệu lực cực ngắn tối đa đến 2 giờ. Tin tức dự báo xu thế thời tại sân bay được mã hóa theo mẫu mã luật điện văn TREND do WMO và ICAO quy định. Yêu cầu các đối tượng sử dụng dịch vụ khí tượng hàng không phải đáp ứng đủ năng lực để khai thác và giải mã sử dụng hiệu quả các bản tin dự báo TREND. 

TAF (Terminal Airport Forecast) – Bản tin dự báo thời tiết sân bay, được thiết lập định kỳ tại mỗi sân bay quốc tế với tần suất 4 lần/ngày đối với TAF dài (có hiệu lực từ 24 - 30 giờ) và định kỳ tại mỗi sân bay quốc nội với tần suất 3 lần/ngày đối với TAF ngắn (có hiệu lực 9 giờ) theo quy định của ICAO khu vực. Tin tức dự báo thời tiết sân bay được mã hóa theo mẫu mã luật điện văn TAF do WMO và ICAO quy định. Yêu cầu các đối tượng sử dụng dịch vụ khí tượng hàng không phải đáp ứng đủ năng lực để khai thác và giải mã sử dụng hiệu quả các bản tin dự báo TAF. 

TAKE-OFF (take-off Forecast): Bản tin dự báo về điều kiện khí tượng cho tàu bay cất cánh, bản tin được thiết lập khi có yêu cầu của nhà khai thác vận tải hàng không. Tin tức dự báo được lập theo mẫu bảng quy định. Yêu cầu các đối tượng sử dụng dịch vụ khí tượng hàng không phải đáp ứng đủ năng lực để khai thác sử dụng hiệu quả bản tin dự báo phục vụ tàu bay cất cánh. 

AERODROME WARNING: Bản tin cảnh báo sân bay được thiết lập khi điều kiện thời tiết nguy hiểm có khả năng gây mất an toàn đến các phương tiện trang thiết bị hàng không và tàu bay hoạt động trên đường lăn, sân đỗ trong khu vực sân bay. Tin tức cảnh báo sân bay được lập theo mẫu điện văn do ICAO và WMO quy định. Yêu cầu các đối tượng sử dụng dịch vụ khí tượng hàng không phải đáp ứng đủ năng lực để khai thác và sử dụng hiệu quả các bản tin cảnh báo sân bay. 

SIGMET (Significant Weather Information): Bản tin SIGMET được thiết lập khi xuất hiện hoặc dự báo khả năng sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm ảnh hưởng đến hoạt động bay trong các vùng trách nhiệm thông báo bay (FIRs). Tin tức dự báo, cảnh báo khí tượng được lập theo mẫu điện văn do ICAO và WMO quy định. Yêu cầu các đối tượng sử dụng dịch vụ khí tượng hàng không phải đáp ứng đủ năng lực để khai thác và sử dụng hiệu quả các bản tin SIGMET được phát hành. 

Tropical Cyclone Advisory - Bản tin tư vấn về bão nhiệt đới do các Trung tâm cảnh báo bão quốc tế phát hành. Tin tức tư vấn dự báo, cảnh báo bão nhiệt đới được lập theo mẫu điện văn do ICAO và WMO quy định. Yêu cầu các đối tượng sử dụng dịch vụ khí tượng hàng không phải đáp ứng đủ năng lực để khai thác và sử dụng hiệu quả các bản tin tư vấn về bão nhiệt đới khi thu nhận được. 

Volcanic Ash Advisory - Bản tin tư vấn về tro núi lửa do các Trung tâm cảnh báo mây tro núi lửa quốc tế phát hành. Tin tức tư vấn dự báo, cảnh báo tro bụi núi lửa được lập theo mẫu điện văn do ICAO và WMO quy định. Yêu cầu các đối tượng sử dụng dịch vụ khí tượng hàng không phải đáp ứng đủ năng lực để khai thác và sử dụng hiệu quả các bản tin tư vấn về tro bụi núi lửa khi thu nhận được. 

Hình 8 dưới đây là một số ví dụ minh họa các loại điện văn khí tượng hàng không phát hành:

 

Tóm lại: Gắn liền với quá trình phát triển của ngành hàng không dân dụng, nhiệm vụ nghiên cứu khí tượng có một ý nghĩa rất to lớn, góp phần đảm bảo cho các chuyến bay hàng không hoạt động được an toàn điều hoà và hiệu quả. Dịch vụ khí tượng hàng không phải được cung cấp kịp thời, đầy đủ, liên tục và tin cậy các thông tin khí tượng, các sản phẩm thời tiết cho từng giai đoạn theo chu trình hoạt động khép kín của chuyến bay được minh họa trong lược đồ dưới đây:

 

 

Ban Không lưu

 

 

Các tin đã đưa ngày
Tìm kiếm
THỜI TIẾT
Không thể xem được!!!
Đường dây nóng

Điện thoại

04.3 827 1513

04.3 827 1514

04.3 827 1833

Fax

04.3 827 2597

Email

contact@vatm.vn

support@vatm.vn

Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện trang web này thế nào?
Gủi  Xem kết quả
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Địa chỉ: 06/200 Nguyễn Sơn – quận Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: 043.8271513 - 043.8271514 - 043.8271833
Fax: 043.8272597
watches

Cheap IWC Replica Watches fake breitling watch omega fake watch cheap rolex replicas rolex replica swiss iwc replica patek philippe fake replica tag heuer rolex datejust replica